Sức khỏe

Khả năng phòng ung thư tuyệt vời của Nghệ và Tiêu

Bài viết của Ts Trung Hiếu – nghiên cứu sinh lĩnh vực công nghệ sinh học tại Nhật bản, bài viết có trích dẫn một số nguồn của tổ chức phi lợi nhuận về phòng chống ung thư  quốc tế. Chúng tôi xin phép đăng tải nguyên vẹn bài việt tại đây. Cây khương hoàn …