Công ty nghệ Việt có trụ sở chính tại Thanh hóa, hệ thống văn phòng dại diện tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ các tỉnh thành lớn và hơn 250 đại lý bạn hàng lớn nhỏ trên toàn quốc.

Trụ sở công ty:  Nông trường Thạch Quảng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0373 659 082;     fax 0373 659 072.

Email: congtycophanngheviet@gmail.com        website: www.ngheviet.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 17 tháng 7 năm 2013

Mã số doanh nghiệp: 2801962002. Sở kế hoạch đầu tư Thanh Hóa.